Svetski dan prve pomoći 2010

PRVA POMOĆ 94

1. Neodgodive mjere za spašavanje života
• provjeru sigurnosti pristupa mjestu nesreće;
• obilježavanje i osiguravanje mjesta nesreće i zaštitu ozlijeđenih osoba od mogućeg novog stradavanja;
• primjenu neodgodivih postupaka prve pomoći:
- postavljanje osobe bez svijesti u stabilan bočni položaj;
- poduzimanje mjera oživljavanja osobe bez svijesti koja ne pokazuje znakove života (osoba ne diše, srce ne kuca);
- zaustavljanje krvarenja.


2. Pozivanje pomoći
Odmah obavijestite službu Hitne pomoći. Prilikom pozivanja Hitne pomoći potrebno je:
• predstaviti se i razgovijetno izreći svoje ime i prezime te napomenuti da ste osoba koja pruža prvu pomoć na mjestu nesreće;
• dati broj telefona ili mobilnog aparata s kojeg zovete, to je važno za slučaj potrebe ponovne uspostave veze;
• reći operateru s kojim razgovarate:
- gdje se nesreća dogodila? (navesti točnu adresu: opisati okolicu ceste, puta; dati što točnije i podrobnije podatke o mjestu događaja);
- što se doista dogodilo? (opisati vrstu i težinu nesreće, moguću opasnost od vatre, vode, plina, otrovnih tvari, posebnih vremenskih uvjeta);
- broj, spol i približnu starost ozlijeđenih;
- o kakvim se ozljedama radi? (prosudite sami o vrsti ozljeda, prirodi bolesti i stanju ozlijeđenih).
Čekajte daljnja pitanja ili upute, razgovor završava osoba u Hitnoj službi.


3. Pružanje prve pomoći
Dok čekate Hitnu pomoć, primijenite i sve ostale postupke prve pomoći koji su potrebni. Pridržavajte se pravila:
• "Prije svega ne štetiti"
• "Ne činite više nego što se od vas očekuje"
Ako iz nekog razloga dolazak Hitne pomoći nije moguć, organizirajte odgovarajući prijevoz do najbliže zdravstvene ustanove.
Povređenu osobu ohrabrujte! Imajte na umu da je već vaša nazočnost uz ozlijeđenu osobu ili naglo oboljelu osobu značajna kao i sam postupak kojim se ozljeda zbrinjava.


4. Intervencija Hitne medicinske službe
5. Bolničko zbrinjavanje

 

 

 

Az elsősegélynyújtás világnapja 2010

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 94

1. Életmentéshez szükséges feltételek biztosítása


• a szerencsétlenség helyszínének biztosítása;
• a helyszín megjelölése, az újabb szerencsétlenség elkerülése céljából;
• a halaszthatatlan elsősegélynyújtás eljárások alkalmazása:
- ájult személyt oldatfekvő helyzetbe tenni;
- eszméletlen ember újraélesztése, akinél nincsenek életjelek(a személy nem lélegzik, a szíve nem dobog);
- a vérzés megállítása..


2. Segítséghívás


Sűrgősen hívja az mentőszolgálatot. Hívás alatt szükséges:
• érthetően bemutatkozni;
•lediktálni a telefonszámot amiről telefonál;
• elmondani a telefonkezelőnek a következőket:
-minél precízebben elmondani, hol történt a szerencsétlenség;
- mi történt valójában, és fennáll e még bármilyen veszély;
- a szerncsétlenül jártak számát, korát és nemét;
-milyen sebesülések vannak.
Várja meg a kérdéseket, a beszélgetést a mentőszolgálat dolgozója fejezze be.


3. Elsősegélynyújtás


Amíg a mentőszolgálatot várja, alkalmazza a további szükséges eljárásokat. Tartsa be a következő szabályokat:
• "Mindenek előtt ne okozzon kárt"
• "Ne tegyen többet, mint amit elvárnak Öntől"
Ha valamilyen okból nem jöhet ki a mentőszolgálat, szervezze meg a sebesültek szállítását a legközelebbi egészségügyi intézményig.
Bíztassa a sebesültet! A sebesültnek az Ön jelenléte ugyanolyan fontos , mint a segítsége.


4. A mentőszolgálat eljárása


5. Kórházi ellátás