Potpisani ugovori za opremanje savetovališta za mlade u Kanjiži, Novom Bečeju i Zrenjaninu

Novi Sad, 4. Jul 2008.godine
 Pokrajinskom sekretarijatu za demografiju, porodicu i društvenu brigu o deci danas su potpisani ugovori sa direktorima domova zdravlja u Kanjiži, Novom Bečeju i Zrenjaninu o  finansijskoj  pomoći radi  opremanja savetovališta za mlade. Za ovu namenu sekreterijat je izdvojio po 250 hiljada dinara za opremanje savetovališta, dok  Domu zdravlja u Zrenjaninu dobio 200 hiljada dinara za završetak radova na opremanju i organizovanju rada u okolnim selima ove opštine.
Osnivanje savetovališta za mlade pri domovima zdravlja radi očuvanja i unapređenja reproduktivnog zdravlja mladih predstavlja jednu od pronatalitetnih mera iz Programa demografskog razvoja AP Vojvodine, gde edukaciju stručnih timova za rad u savetovalištima i opremanje prostora sprovodi Pokrajinski sekretarijat za demografiju, porodicu i društvenu brigu o deci.
4.julsavetovaliste_v
Dr Slavica Rašajski, pomoćnik  sekretara za demografiju, porodicu i društvenu brigu o deci istakla je da će se opremati prostorije u okviru domova zdravlja i do kraja ove i tokom sledeće godine u svim vojvođanskim optinama biće otvoreno  po jedno savetovalište za mlade. Osnovni zadatak stručnog tima, koji radi sa adolescentima je prvenstveno upoznavanje sa rizicima koji postoje, kada se ne čuva ili ne vodi računa o reproduktivnom zdravlju, a sa druge strane veoma je važno da se  upoznaju i sa problemima  bolesti zavisnosti, kao i  negativnim  posledicama agresivnog ponašanja, koje se sve češće javlja kod mladih ljudi. S obzirom na to da u Vojvodini ima 45 opština, koje nisu podjednako razvijene, tako nema ni potrebe da baš u svakoj ambulanti  doma zdravlja bude otvoreno savetovalište, već će se otvarati samo u gradskim centrima, što će u svakom slučaju zadovoljiti potrebe broja adolescenata u tim opštinama.

Izvor: http://www.vojvodina.sr.gov.yu/