22-05-2008
Poslodavcima produženo pravo overe zdrastvenih knjižica

Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje doneo je odluku prema kojoj je poslodavcima produženo pravo da za svoje zaposlene i članove njihovih porodica vrše overu zdravstvenih knjižica.
Overu zdravstvenih knjižica poslodavac vrši najkasnije sa rokom važenja do 31. decembra  2008. godine.
S obzirom na to da postojeća odluka, po kojoj poslodavci overavaju zdravstvene knjižice svojim zaposlenima i članovima njihove porodice, važi do 30. juna 2008. godine,ova nova odluka će se primenjivati od 1. jula 2008.godine.

2008-05-22
Meghosszabították a betegkönyvek hitelesítésének jogát a munkaadóknak
A szerbiai Betegbiztosító Igazgatói  Tanácsa döntése alapján  a munkásoknak  és családtagjainak betegkönyvének  hitelesítési  jogát a munkaadóknak meghoszabbitották.
A betegkönyveket a munkaadók 2008.december 31.-ig  hitelesíthetik le.
Mivel a jelenleg még az előző döntés alapján a betegkönyveket a munkaadók 2008.junius 30.-ig hitelesíthetik le, az új döntés csak 2008.július 1.-től lép életbe.