Nova Lista lekova o trošku zdravstvenog osiguranja

04.03.2009.
 Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje doneo je novi Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Novim Pravilnikom i kriterijumima za stavljanje lekova na Listu, definisano je da na Listi lekova u okviru iste generike i istog ili srodnog farmaceutskog oblika može biti najviše šest lekova različitih prozvođača. Takođe je propisano i da lekovi različite generike koji su u okviru iste terapijske grupe i istog mehanizma dejstva, moraju imati istu cenu leka, osim ako postoji značajna terapijska prednost određenog leka, koja je dokazana kliničkim studijama i farmakoekonomskom analizom.
Primena pomenutih kriterijuma omogućila je značajno smanjenje cena, pre svega uvoznih originalnih tzv. brend lekova, za koje su do sada svi građani plaćali procentualno učešće u ceni (A1 Lista). Smanjenje cena lekova kao što su rispolept, leponeks (antipsihotici), lamiktal (za lečenje epilepsije), lipanor (za snižavanje lipida, holesterola i triglicerida), glukofaž (za lečenje dijabetesa), rokaltrol (za lečenje osteoporoze) i dilatrend (za lečenje srčane insufinicijencije) omogućava nam da te lekove ubuduće u potpunosti finansira Republički zavod.
Takođe, osiguranici više neće doplaćivati ni za lekove iz grupe anksiolitika (bensedin, sedabenz, lorazepam, diazemal, ksalol...) kao i za lek levotiroksin (za lečenje štitne žlezde).
Samo za navedene lekove u 2008. godini osiguranici su izdvojili značajna sredstva u iznosu od preko 470.000.000 dinara, dok je novom Listom predviđeno da te lekove ubuduće u celosti snosi Republički zavod za zdravstveno osiguranje.
Sniženjem cena omogućeno je da i se za određene lekove sa Liste A-1 smanji procentualno učešće osiguranika, kao na primer za: imigran (terapija u lečenju migrene) sa 50% smanjena je na 25%, sertralin ( grupa antipsihotika) sa 25% na 10%; Mirapexin i Rekip (za lečenje Parkinsonove bolesti) sa 50% na 30%, što će omogućiti veću dostupnost pomenutih lekova svim osiguranicima.
Za određene lekove proširene su indikacije prema kojima se mogu propisivati o trošku zdravstvenog osiguranja. Za lekove kao što su Tiklodiks, Plavix, Zilt, Rožac i Clopidogrel promenjena je indikacija te ih osiguranici posle ugrađenog grafta i stenta ubuduće mogu dobijati u periodu od 12 meseci, umesto dosadašnjih 6 meseci.
Takođe i za lekove Simbikort i Seretide (za inhalaciju) proširena je indikacija tako da se pored indikacije bronhijalna astma ubuduće mogu dobiti i za lečenje hronične opstruktivne bolesti pluća.
Za lek Norditropin NordiLet (hormon rasta) dopunjena je indikacija tako da ga sada mogu dobiti i deca koja su rođena kao deca male gestacione dobi.
Na Listu lekova stavljen je i lek Singular granule i tablete za žvakanje od 4mg za decu od 2 do 6 godina, koji se koristi kao terapija u lečenju bronhijalne astme.
Novi Pravilnik o Listi lekova predviđa da se fiksna participacija koja nije povećavana od 2004. godine uskladi sa inflacijom za taj period i poveća na 40 dinara.
Sa druge strane, kako odluka o povećanju participacije ne bi dodatno finansijski opteretila građane, naročito najsiromašnije slojeve, Pravilnikom je predviđeno i da se mnoge kategorije osiguranika oslobode plaćanja participacije.
Osiguranici koji ne plaćaju fiksnu participaciju za lekove bez obzira na to po kom osnovu su osigurani su:
1) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata;
2) slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica,
3) deca, učenici i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života;
4) žene u toku trudnoće, porođaja i 12 meseci posle porođaja
5) privremeno raseljena lica sa teritorije AP kosovo i Metohija;
6) kao i sve druge socijalno ugrožene kategorije stanovništva, koje ne ostvaruju prihode, i čije se zdravstveno osiguranje finansira iz budžeta Republike Srbije (nezaposlena lica, korisnici socijalne pomoći, lica starija od 65 godina života bez ostvarenog prava na penziju, lica romske nacionalnosti....i druge kategorije socijalno ugroženog stanovništva).
Međutim, pravo na oslobađanje od plaćanja participacije imaju i svi osiguranici čiji su prihodi ispod materijalnog cenzusa za plaćanje participacije.
Materijalni cenzus koji je do sada bio izjednačen sa neto minimalnom zaradom u Republici, se prema novom Pravilniku uvećava za 30 odsto kako bi obuhvatio što više osiguranika sa najnižim primanjima.
Da bi osiguranik koji živi sam ostvario pravo na oslobađanje od participacije, potrebno je da njegov mesečni prihod ne prelazi iznos neto minimalne zarade u Republici uvećan za 30 odsto, što trenutno iznosi 18,657 dinara.
Ukoliko osiguranik živi sa članovima porodice, on i članovi njegove porodice biće oslobođeni plaćanja participacije, ako ukupni mesečni prihod po članu porodice ne prelazi neto minimalnu zaradu u Republici koja trenutno iznosi 14,352 dinara.
Da bi osiguranici čiji su prihodi ispod materijalnog cenzusa, bili oslobođeni plaćanja participacije, neophodno je da se obrate svojoj filijali zdravstvenog osiguranja koja će im izdati potvrdu o oslobađanju participacije i na osnovu koje im participacija neće biti naplaćivana, kako za lekove tako i za sve druge participacije za zdravstvene usluge (participacija za pregled, dijagnostičku proceduru, bolnički dan...).
 

Izvor: www.rzzo.rs